Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice”