ZARZĄDZENIE NR 6/2018 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe!!!