Zarząd

 • Zgromadzenie Wspólników
  Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki,podejmuje w formie uchwał najważniejsze decyzje. Gmina Kępice reprezentowana przez Burmistrza Kępic posiada wszystkie udziały.
 • Rada Nadzorcza
  Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zarząd spółki- jest jej organem kontrolnym. W Radzie Nadzorczej PGK Spółka z o.o. pracują niżej wymienione osoby:
  Edyta Zubka – Przewodnicząca
  Marek Sobocki – Zastępca Przewodniczącej
  Łukasz Pryzwan– Sekretarz
 • Zarząd
  Bożena Gierszewska – Prezes Zarządu