WYKONANIE REMONTU SIECI KANALIZACYJNEJ W BIESOWICACH ZAKOŃCZONE

Pod koniec kwietnia 2014 roku zakończony został remont sieci kanalizacyjnej w Biesowicach dolnych, za pośrednictwem, której gospodarstwa domowe, zostały włączone do sytemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Kępicach. Prace przebiegły sprawnie dzięki czemu mieszkańcy mogą o prawie dwa miesiące wcześniej niż zakładano korzystać  z oddanej do użytku sieci kanalizacyjnej. Inwestorem prac było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.

kanaliza