Wodociągi

„Wszystko jest z wody. Z wody powstało. I z wody się składa”. tak twierdził Joński
filozof Talesz Miletu.. Niezależnie od wierzeń i poglądów z całą pewnością można stwierdzić, że WODA była, jest i będzie dla ludzkości produktem podstawowym i niezbędnym. Potrzebujemy jej w każdej chwili i w każdej dziedzinie życia. Wysoka świadomość i ciągły rozwój nauki nakazuje, aby WODA, którą użytkujemy była najlepsza z możliwych, taki cel stawia sobie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach.
Spółka od 1.05.2012 roku zarządza większością sieci wodociągowych, które znajdują się na terenie Gminy Kępice.
Nadzień 1.05.2012 dysponujemy następującymi wodociągami:

 1. Kępice długość sieci wodociągowej 10975,1 mb

 2. Biesowice- Ciecholub długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 7400mb

 3. Barcino długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 9200 mb

 4. Bronowo długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 2700mb

 5. Barwino- Korzybie długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 7816,2 mb

 6. Obłęże długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 3800 mb

 7. Osieki długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 1400 mb

 8. Osowo długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 1700 mb

 9. Przyjezierze długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 600mb

 10. Pustowo – Płocko długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 5882,8 mb

 11. Przytocko długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 2000 mb

 12. Warcino długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 8600 mb

 13. Podgóry długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 4100mb

 14. Mzdowo długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami2200 mb

 15. Mzdówko długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 700 mb

 16. Mzdowiec długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 850 mb

 17. Kotłowo długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 300 mb

 18. Chorowo długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami 1100 mb

Co w sumie daje 71324,1 mb [71,33km] sieci wodociągowych wraz z przyłączami.
Liczba stacji uzdatniania wody to 9, zaś liczba hydroforni z których rozprowadzana jest woda na poszczególne miejscowości wynosi 10, wszystkie są zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.

 

„…gdyby woda nie była ciałem powszednim, to niewątpliwie uważano by ją za płyn obdarzony najcudowniejszymi właściwościami…” Wiliam Maddock Bayliss