Informacja dla mieszkańców

Gospodarka Odpadami

Odpady i nieczystości z gminy Kępice składowane są na komunalnym wysypisku odpadów o powierzchni 1,7 ha, zlokalizowanym w miejscowości Obłęże.
Obiektem zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach. Przewidywany okres użytkowania wysypiska to rok  2017.
Na wysypisku w Obłężu składowane są odpady organiczne i inne. Przedsiębiorstwo  prowadzi również selektywną zbiórkę odpadów, tj. plastik, szkoło, metal, makulatura. Obecnie wysypisko jest wykorzystywane w 75 %. Od roku 2013 składowisko czynne jest tylko w piątki od godz. 1000-1500. Zmieszane odpady komunalne z terenu gminy trafiają do ZZO w Bierkowie.

W roku 2012 z terenu gminy i miasta Kępice zebrano następującą ilość surowców wtórnych:

1. Tworzywa sztuczne – 34,387 ton

2. Szkło- 110,66 ton

3. Makulatura – 3,36 ton

4. Zużyty sprzęt RTV-AGD –  2,1 ton

Na terenie gminy i miasta Kępice posiadamy 64 pojemniki do zbiórki tworzyw sztucznych, poza tym w miejscowościach Barcino, Bronowo, Korzybie, Biesowice, Pustowo, Płocko, Przytocko prowadzona jest zbiórka tworzyw sztucznych systemem workowym, pojemników do zbiórki szkła jest 78 sztuk. Zbiórka makulatury prowadzona jest w szkołach oraz w Punkcie Zbiórki Odpadów Problemowych w Kępicach przy ulicy Składowej 8.

segregacja