Oczyszczalnie

Oczyszczalnia ścieków w Kępicach została oddana do użytku w 1997 roku.

Oczyszczane są ścieki przemysłowe z zakładu garbarskiego „Kegar” oraz ściek komunalny z następujących miejscowości:

– Kępice

– Warcino

– Biesowice

– Korzybie

– Ciecholub

– Pustowo

– Płocko

– Przytocko

– Barcino

– Osieki

Średni dobowy dopływ ścieków komunalnych wynosi około 570 m3, a w skali roku około 210 tyś m 3.

Oczyszczalnia Kępice uzyskuje stopień redukcji ścieku oczyszczonego na poziomie 90 %

– sieć kanalizacyjna :

a) Kępice – 9,1 km

b) Korzybie – 10,2 km

c) Warcino – Kępice – 7,6 km

d) Biesowice – Kępice – 4,6 km

e) Kruszka – Kępice – 1,4 km

– sieć kanalizacji deszczowej:

a) Kępice – 1,4 km

WZÓR UMOWY NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH