Informacje

cmentarzPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. jest administratorem dwóch nekropolii komunalnych: w Barcinie i Kępicach. Pierwsze pochówki odnotowane w księgach cmentarnych miały miejsce na cmentarzu w Kępicach w roku 1962 natomiast w Barcinie w roku 1947. Obecnie szacowana liczba wolnych miejsc na cmentarzu w Kępicach wynosi 300, a w Barcinie około 110.  

UWAGA!

W oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.  Nr 23 z 2000 r. poz. 295 ) przypominamy o konieczności  ponownego opłacenia  grobów ziemnych i murowanych jednomiejscowych, w których ostatniego pochówku dokonano przed ponad 20 laty. W przypadku nieopłacenia mogiły, administrator ma prawo przeznaczyć ten grób pod ponowny pochówek.

Zdjęcie0115