Ciepłownictwo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. produkuje energię cieplną w:

– Kępice ul. T. Bielaka 8 – kotłownia na paliwo odnawialne 4MW

– Kruszka – kocioł na pellet 200 kW

 

Kotłownia w Kępicach przy ulicy Tadeusza Bielaka 8 została zmodernizowana w 2000 roku. Zainstalowano dwa  kotły o mocy 2,5 MW i 1,5 MW. Paliwem w procesie spalania jest biomasa (zrębka, trocina). Roczna produkcja ciepłą przez nasze przedsiębiorstwo waha się w granicach 34000 GJ. Łączna ilość spalonego paliwa to około 6000 m3 biomasy i 50 t pelletu.

TARYFA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.06.2013R. DO 31.05.2014R.