ADM

    W zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem gminnym sprawowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o. o. znajduje się 36 budynków mieszkalnych w tym:

– 23 budynki znajdują się na terenie miasta Kępice

– 13 budynków znajduje się na terenie gminy

W budynkach tych znajdują się łącznie 202 mieszkania komunalne :

       • 153 mieszkania na terenie miasta Kępice
       • 42 mieszkania na terenie gminy Kępice

Większość budynków gminnych pochodzi z okresu przedwojennego. Najstarsze budynki były wybudowane w latach 1883-1893. Są to budynki z muru pruskiego.

Z okresu budowy w latach 70-tych w zasobach gminnych znajdują 4 budynki :

 • 3 budynki w Kępicach przy ul. Kruszka 2 i 3 , ul. Leśna 2
 • 1 budynek użytkowo – mieszkalny w Korzybiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o. o. w swoim działaniu sprawuje także administrowanie zasobem mieszkaniowym zleconym przez Wspólnoty Mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Kępice.

Pod naszą opieką administracyjną znajduje się 35 Wspólnot Mieszkaniowych w tym :

 • na terenie Kępic 18 Wspólnot Mieszkaniowych
 • na terenie wsi 17 Wspólnot Mieszkaniowych

W 2013r właściciele Wspólnot Mieszkaniowych w Kępicach przy ul. M.Buczka 3, M.Buczka 4, M.Buczka 8, M.Buczka 9, M.Buczka 10 podjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu i wyremontowaniu swoich budynków.

Budynek przy ul. Leśnej 2 w Kępicach. W obiekcie tym zostały wymienione wszystkie okna drewniane na okna PCV.

Budynek mieszkalny przy ul. Kruszki 2 po przeprowadzonej termomodernizacji.

Budynki z okresu przedwojennego przy ul. Niepodległości

W sierpniu 2015 roku zostały wyremontowane dwa kolejne budynki Wspólnoty Mieszkaniowej, tym razem przy ulicy Kościuszki 3 w Kępicach i w Osowie 29.

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 3.

DSC_5939DSC_5930DSC_5942DSC_5973

Wspólnota Mieszkaniowa Osowo 29.

DSC_5962DSC_5953

 

Najstarsze budynki gminne w Kępicach przy ul. Niepodległości nr 8, 9, 10, 11.