WUKO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice sp. z o.o. w Kępicach w ostatnich dniach dokonało zakupu nowego, nowoczesnego i uniwersalnego pojazdu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodu ciężarowego marki MAN.

Nowy pojazd to nowy MAN 18.250, który legitymuje się dopuszczalną masą całkowitą aż 18 ton. Samochód specjalistyczny dostarczyła firma Man Truck&Bus Polska Sp. z o.o. , który został zakupiony dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku p. n. „Zakup samochodu Specjalnego typu SW-9 do czyszczenia kanalizacji sanitarnych”. łączny koszt zakupu wyniósł 509.100 zł. . Nowo zakupiony pojazd pozwoli na cykliczne czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych, których w chwili obecnej spółka eksploatuje 37 km z tego:

– sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Kępice 9,1 km

– sieć kanalizacji deszczowej w mieście Kępice 4,2 km

– sieć kanalizacji sanitarnej Korzybie – Kępice 10,2 km

– sieć kanalizacji sanitarnej Warcino – Kępice 7,6 km

– sieć kanalizacji sanitarnej Biesowice – Kępice 4,6 km

– sieć kanalizacji sanitarnej Kruszka -Kępice 1,4 km

Ponadto PGK Kępice eksploatuje 9 szt. przepompowni, które wymagają systematycznego czyszczenia. Ilość przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej w najbliższym czasie zostanie zwiększona ponieważ na ukończeniu jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej następujące miejscowości: Przytocko, Pustowo, Płocko, Ciecholub, ulica Kępka oraz Barcino.

Samochód ponadto będzie wykorzystywany również w celu świadczenia usług polegających na wywozie nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kępice.

 

wuko2