Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków