Uchwała w sprawie zatwierdzenie taryfy za odbiór ścieków

Uchwała w sprawie zatwierdzenie taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka  z o.o. w Kępicach.

ścieki