Uchwała w sprawie zatwierdzenie taryfy za dostarczoną wodę

Uchwała w sprawie zatwierdzenie taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka  z o.o. w Kępicach.

woda (2)