Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę