UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez PGK Kępice