Uchwała Nr VII/61/2019 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło !!!