Samo-fakturowanie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.informuje, że istnieje możliwość samodzielnego wystawiania faktur korzystając z zakładki Podaj odczyt wodomierza i wygeneruj fakturę.

 WAŻNE !!!!

Wystawienia faktury można dokonać jednak po uprzednim jednorazowym kontakcie telefonicznym lub osobistym z Biurem PGK Kępice. Zgłosić należy się z obecnym stanem wodomierza, w celu rozliczenia dotychczasowych zaliczek pobranych za wodę i ścieki.