Remont budynku mieszkalnego Kępice ul.M.Buczka 2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp.z o.o. 77-230 Kępice, ul.T.Bielaka 8, tel.(059) 857 64 09, Fax (059) 857 64 02 jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Buczka 2
OG
ŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

Remont budynku mieszkalnego Kępice ul.M.Buczka 2 ”
polegaj
ący na:
–   remoncie i dociepleniu elewacji budynku oraz remoncie dachu,
–   remoncie schodów klatki schodowej,
–   remoncie piwnic.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie http://www.pgk.kepice.pl/przetargi Uprawnieni do kontaktów z Oferentami :

  1. Bolesław Buczkowski tel.665232987
  2. Krystyna Demczur tel.725128624

w godzinach: od 8:00 – 15:00 Termin wykonania: 31.07.2014r. Wadium-2.500,00 zł. Termin związania z ofertą- 30 dni

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój-kadry. Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2014r. o godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego pokój zarządu.

pdfOgłoszenie

 

pdfZałącznik 1-8

 

pdfZałącznik 9-10

 

ikona   SIWZ

 

pdf   Zapytanie Nr 1

 

pdf    Odpowiedź na zapytanie Nr 1