PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ KĘPICE SP. Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice

http://bip.kepice.pl/zamowienia/pokaz/244.dhtml