Płukanie sieci wodociągowej- Warcino!!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje wszystkich odbiorców wody, że w dniach 20-21 listopada 2017 roku w godz. od 8:00 do 12:00 odbywać się będzie technologiczne płukanie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Warcino.

PGK Kępice Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie poboru wody w czasie płukania sieci oraz informuje, że może wystąpić czasowe pogorszenie jej jakości, tj. zabarwienie na kolor rdzawy.