O firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o. o. w Kępicach
Kępice ul. Tadeusza Bielaka 8

Oznaczenie Sądu Rejestrowego:
Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000410696
Nr NIP : 8393168923
Regon : 221609299
Wysokość kapitału zakładowego : 3345900,00 PLN

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Ustka o/Kępice 32 9315 1043 00403683 2000 0020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o. o. w Kępicach powstało jako jednoosobowa Spółka Gminy od 1 stycznia 2012 roku w wyniku likwidacji w celu przekształcenia zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach i Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach.

Podstawą działalności organizacyjnej Spółki jest Akt notarialny umowy Spółki z dnia 27.12.2011r. Zgodnie z Umową Spółki całość udziałów jest własnością Gminy Kępice.

Obecnie w Spółce zatrudnionych jest 33 osoby.