Modernizacja SUW w miejscowości Kotłowo

 Stacja Uzdatniania wody Kotłowo została zmodernizowana w roku 2015 za kwotę 79205,00 zł w ramach zadania „Budowa układu uzdatniania wody na hydroforni w Kotłowie”. Na w/w zadanie uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 63000,00 zł. W celu doprowadzenia jakości wody do zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U Nr 61 poz. 417, z późn. zm.) dokonano przebudowy sieci wodociągowej, poprzez ułożenie 156 mb nowej sieci z rur PE o średnicy 63 mm. Dokonano całkowitej wymiany osprzętu znajdującego się we wnętrzu stacji uzdatniania wody poprzez wymianę zbiornika hydroforowego oraz zamontowane filtra do uzdatniania wody. Przeprowadzona modernizacja podnosi jakość świadczonych usług przez PGK Kępice Sp. z o.o. Średnio miesięczna produkcja wody w miejscowości Kotłowo kształtuje się na poziomie 60 m 3 , natomiast dobowo średnio produkowana jest około 2 m 3 /dobę. Woda pobierana jest z jednego ujęcia którego głębokość wynosi 78 m p.p.t

DSC_0291     DSC_0053

DSC_0294