Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp.z o.o. informuje,że od dnia 16.03.2020r. do odwołania kasa będzie nieczynna. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:                              32 9315 1043 0040 3683 2000 0020

Zawiesza się również pracę inkasenta pobierającego opłaty za wodę, ścieki oraz  za odbiór nieczystości stałych.
Apelujemy również o ograniczenie wizyt w siedzibie Przedsiębiorstwa.Prosimy o podawanie stanów wodomierzy i ciepłomierzy telefonicznie pod nr 59 857-64-09 lub za pośrednictwem e-mail pgk@kepice.pl.
Informujemy,iż w związku z utrudnieniami mieszkańcy nie będą obciążani odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat, w okresie, w którym kasa będzie nieczynna.