Informacje dla mieszkańców

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje, że od dnia 13 listopada 2013 roku na przepompowniach ścieków w miejscowości Pustowo i Kępka zostały zainstalowane dwie instalacje Kemira Ferrox N7. Podstawowym zadaniem Ferroxu jest eliminacja uciążliwych zapachów w Kępicach ,Ciecholubiu i Biesowicach. Kolejnym etapem będzie montaż urządzenia dozującego w miejscowości Przytocko, który będzie miał za zadanie zapobiegać powstawaniu uciążliwych odorów z kanalizacji w miejscowościach Płocko i Pustowo.

Kemira Ferrox N7 eliminuje:

  • korozyjny charakter ścieków
  • usuwa siarkowodór (niebezpieczny dla życia i zdrowia)
  • zapobiega zagniwaniu ścieków
  • poprawia stabilność osadu ściekowego