Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice. Sp. z o.o. w Kępicach jako zarządca Składowiska odpadów komunalnych informuje iż od dnia 2.01.2013 roku, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego SWP NR 416/XX/12 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”, zakazuję się składowania odpadów komunalnych [ kod 2020301] na składowisku w Obłężu. Wszystkie odpady komunalne 200301 oraz odpady zielone [biodegradowalne] powinny trafiać do Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów w Bierkowie.    W związku z powyższym zmieszane odpady komunalne [ 200301] nie będą przyjmowane na składowisko w Obłężu.