Informacja- przetarg

Zamawiający informuje, iż w dniu 20.11.2017 roku zostały udzielone odpowiedzi na ostatnią część pytań od wykonawców.

Odpowiedzi zostały umieszczone na stronie  gdzie ogłoszony był przetarg.