Informacja

W związku ze zbliżającą się zimą i towarzyszącymi jej temperaturami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. przypomina właścicielom nieruchomości zwłaszcza budynków niezamieszkałych, o odpowiednim zabezpieczeniu elementów wewnętrznej instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, celem uniknięcia szkód majątkowych i ewentualnych strat wody. Właściciele nieruchomości/odbiorcy usług powinni zabezpieczyć zestaw wodomierzowy oraz wewnętrzną instalację wodociągową poprzez ocieplenie za pomocą styropianu, osłony izolacyjnej z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej itp. Należy pamiętać o sprawdzeniu szczelności pokryw studzienkowych i ociepleniu wodomierzy umieszczonych w studzienkach oraz dodatkowo o zakręceniu dopływu i spuszczeniu wody z instalacji w budynkach użytkowanych jedynie w okresie letnim