Infomacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje, iż istnieje możliwość wniesienia opłaty za wodę i/lub ścieki do inkasenta zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.

Harmonogram