Archiwa kategorii: Przetargi

Informacja o przetargu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.11.2017(czwartek) udzielono odpowiedzi na część pytań od wykonawców.

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 29.11.2017 roku do godz. 10:00. więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ KĘPICE SP. Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice

http://bip.kepice.pl/zamowienia/pokaz/244.dhtml więcej