Budowa Sieci Cieplnej w Kępicach

PGK Kępice Spółka z o. o. 77-230 Kępice ul. T. Bielaka 8 do dnia 15. 11. 2013 roku zakończyła budowę ciepłociągu o długości 1159 mb, który połączył budynek mieszkalny przy ulicy Leśnej 2 (OSiR) i 13 budynków jednorodzinnych przy ulicy Słowackiego, Kochanowskiego i Bogdana Jancy z kotłownią osiedlową opalaną biomasą w postaci zrębek. Wykonanie w/w ciepłociągu pozwoliło na likwidację w budynku Leśna 2 kotłowni opalanej olejem opałowym o mocy zainstalowanej 80 kW oraz likwidację 13 kotłów ogrzewających budynki jednorodzinne o mocy 130 kW. Powyższa inwestycja pozwoliła na redukcję zanieczyszczeń powietrza:

pyły 1,194 t/rok
dwutlenek azotu 0,636 t/rok
tlenek azotu 0,124 t/rok
tlenek węgla 2,64 t/rok
dwutlenek węgla 138,648 t/rok

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ w Gdańsku.

wuko2