Budowa sieci cieplnej i przyłączy w mieście Kępice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. ul. T. Bielaka 8 77-230 Kępice z dniem 16.12.2014 roku zakończyło zadanie pt. „ Budowa sieci cieplnej i przyłączy „ w mieście Kępice.

Budowa sieci cieplnej i przyłączy obejmowała  :

  • Budynki mieszkalne  nr 10,14,17,19,20,22 przy ulicy Plac Wolności,
  • Budynek mieszkalny Niepodległości 7,
  • Budynki mieszkalne nr 1,2,3,5,6 i 16 przy ulicy Sikorskiego.

Ogółem podłączono do miejskiej kotłowni przy ulicy T. Bielaka 8 , która jest kotłownią ekologiczną  (produkcja ciepła powstaje w wyniku spalania zrębki ) 13 budynków o łącznej mocy 234 KW.

Koszt zadania  412366 zł.

Na w/w zadanie uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 290 000 zł.

W wyniku budowy sieci cieplnej i przyłączy do budynków nastąpiła likwidacja lokalnych kotłowni , która poprawiła czystość powietrza w mieście , oraz wpłynie na stan zdrowotny mieszkańców Kępic.

Powyższe zadanie pozwoliło na uzyskanie efektu ekologicznego polegającego na redukcji :

  • Pyły ogólne o 3,940 Mg/rok,
  • Dwutlenku siarki o 1,891 Mg/rok,
  • Tlenek azotu o 0,197 Mg/rok,
  • Tlenek węgla o 8,865 Mg/rok,
  • Dwutlenek węgla o 394,00 Mg/rok.

 

 

DSC_0326DSC_0339 DSC_0353 DSC_0456

WFOSiGW wersja kolor

Rzeczowe zestawienie wykonanych prac