Awaria WUKO!!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje, że z powodu awarii pojazdu asenizacyjnego (WUKO) wszystkie zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych będą realizowane po naprawie pojazdu.

Przewidywany czas realizowania zgłoszeń po 25.10.2017 r.

Z powodu przedłużenia się naprawy pojazdu czas oczekiwania na wywóz nieczystości po 27.10.2017

Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.SAM_1243